MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE KONUSU

1.1. SATICI BİLGİLERİ

Unvanı : RubiBrands Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. (SATICI)

(Mersis No: 0170064416000001)

Adresi : Nisbetiye Mah. Aytar Cad. Fecri Ebcioğlu Sok. Rsd Ofis Blok No:4 İç Kapı No: 3 Beşiktaş/İstanbul

Telefon : 0212 284 7824

Eposta : khakmahome@rubibrands.com

1.2. ALICI BİLGİLERİ

Adı Soyadı / Unvanı : [] (ALICI”)

Teslimat Adresi : []

Telefon : []

Eposta : []

1.3. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Adı Soyadı / Unvanı : []

Teslimat Adresi : []

Telefon : []

Eposta : []

1.4. Satıcı ve Alıcı işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde (“Sözleşme”) münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.

1.5. İşbu Sözleşme, yukarıda detay bilgileri bulunan Alıcı’nın, ticari amaçla mal ve/veya hizmet sunan Satıcı tarafından işletilmekte olan www. [].com (bundan sonra "İnternet Sitesi" olarak anılacaktır) üzerinden yapmış olduğu ürünlerin (“Ürün") satışı ve Ürünler’in teslimat adresine gönderimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini tespit eder.

1.6. Alıcı, satışa konu Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu Ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında Ürün’ü sipariş verdiğini işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Ödeme sayfasında yer alan Ön Bilgilendirme Formu ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 2: SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

2.1. Alıcı tarafından siparişi gerçekleştirilen Ürün’ün temel nitelikleri ve detayları, vergiler dahil peşin satış tutarları ve adet bilgileri aşağıda belirtilmektedir.

2.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

Ürün

Ürün Bilgileri

Birim Fiyatı

Adet

KDV Ücreti

Satış Fiyatı

[]

[]

[]

[]

[]

[]

Sipariş işlem ve gönderim kargo ücretleri

+[]

Kullanılan hediye çeki/ kupon kodu indirimi

-[]

Sipariş ödeme toplamı (KDV Dahil)

[]

 

FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan :

Adres :

Telefon :

Faks :

Eposta :

Fatura teslim : Fatura, teslimat sırasında Ürün’ü teslim alan Alıcı veya 3.kişiye sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

MADDE 3: ÜRÜN’ÜN TESLİMATI

3.1. Ürün, Alıcı’nın siparişi oluştururken İnternet Sitesi üzerinden belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak en geç 30 (otuz) gün içinde teslim edilir. Alıcı’nın sözleşmeyi fesih hakkı saklıdır.

3.2. Satıcı, Sözleşme konusu Ürün’ü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile işin gereği olan bilgi ve belgelerle birlikte sağlam teslim etmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3. Ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ötürü Satıcı sorumlu tutulamaz.

3.4. Alıcı, Ürün’ü teslim aldığı anda kontrol etmek ve gördüğü ayıpları derhal Satıcı' ya bildirmekle yükümlüdür. Böyle bir durumda Alıcı, söz konusu Ürün’ü kabul etmekten kaçınacaktır.

MADDE 4: ÖDEMELER

4.1. Alıcı, sipariş konusu Ürün bedelini İnternet Sitesi’nde yer alan çevrimiçi ödeme sistemi aracılığı ile ödeyecektir. Ödeme şekli yalnızca kredi kartı ile olacaktır.

4.2. Satıcı, sipariş teslimi esnasında veya sonrasında Alıcı’dan herhangi bir ek ücret talep edemez.

4.3. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından Ürün bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Ürün’ü teslim etmekle yükümlü olmayacaktır.

4.4. Alıcı tarafından İnternet Sitesi üzerinden verilen siparişlerde ücret iadesi ancak;

  • Siparişin Satıcı’ya iletilmemesi,
  • Siparişin teknik arıza, aşırı yoğunluk, kaza, Ürün’ün kısmen ya da tamamen mevcut olmaması gibi hallerden hazırlanamaması nedeniyle zorunlu iptali,
  • Siparişin hatalı veya ayıplı Ürün nedeniyle iptali,

durumlarında yapılacaktır.

4.5. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi Alıcı kredi kartına tek seferde iade sureti ile yapılır.

MADDE 5: ŞİKAYET

5.1. Alıcı, sipariş ve teslimat sürecine ilişkin olarak Ürün’e ilişkin ya da Ürün’den bağımsız şikâyet ve taleplerini Satıcı’nın sahip olduğu İnternet Sitesi üzerinden dile getirebilir veya [] numara/ [] mail üzerinden Satıcı’ya bildirebilir.

MADDE 6: CAYMA HAKKI

6.1. Alıcı, mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde Ürün’ün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin Ürün’ü reddederek işbu Sözleşme’den cayma hakkını kullanabilir. Ancak Alıcı, Sözleşme’nin kurulmasından Ürün’ün teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. 14 (on dört) günlük sürenin geçmesini müteakip Alıcı artık cayma hakkını kullanamayacaktır.

6.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde Satıcı’ya iadeli taahhütlü posta, elektronik posta veya faks ile yazılı bildirimde bulunur. Cayma hakkı kullanılacak Ürün’ün kullanılmamış, bozulma, yıpranma, eskime vb. şekillerde hasar görmemiş olması gerekmektedir. Cayma hakkı kapsamında yer alan iade usulleri ayrıntılı olarak ayrıca Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde de yer almaktadır.

6.3. İade işlemlerinin yapılabilmesi için www.[●].com adresinde bulunan iade formunun eksiksiz olarak doldurularak faturası ile birlikte iade paketine koyulması gerekmektedir.

6.4. İade edilecek Ürün, faturası, kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.

6.5.Satın almış olduğunuz ürün/ürünleri teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin iade edebilirsiniz:

İade ve değişim için aşağıda belirttiğimiz iade talep formunu doldurmanız ve yine aşağıda belirtilen kargo şirketine teslim ederek iade edeceğiniz ürün/ürünleri göndermeniz gerekmektedir. Aras Kargo A.Ş firmasına müşteri destek ekibimizden almış olduğunuz iade kodunu ve iade adresini verdiğiniz takdirde, kargo ücreti tarafımızdan karşılanacak ve ayrıca iade adresi bilgisi vermenize gerek kalmayacaktır.

Satın almış olduğunuz ürün/ürünleri teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde iade edebilirsiniz.

İade işlemleriniz için destek@rubibrands.com mail adresimize sipariş numaranızla birlikte bilgi iletmeniz gereklidir.

İade kodunuz ve diğer işlemler hakkında destek ekibimiz sizleri bilgilendirecektir.

6.6. İade edilecek Ürün’ün varsa anlaşmalı kargo firması ile gönderilmesi halinde cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı’ya ait olacaktır. Cayma hakkının kullanımında Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo firması dışında ürün iade gönderimi olması halinde iade gönderi kargo masrafları Alıcı tarafından karşılanacaktır.

6.7. Sipariş iptallerinde Ürün bedeli, tahsil edilmiş ise Ürün’ün Alıcı tarafından işbu Sözleşme’de belirtilen taşıyıcıya teslim edildiği tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde Alıcı’ya nakden ve defaten ödenir. Ancak Alıcı’nın Ürün’ü, iade için öngörülen haricinde bir taşıyıcı ile iade etmesi durumunda Alıcı’ya yapılacak geri ödeme, Ürün’ün Satıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren başlar.

6.8. Cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü Alıcı’ya aittir.

MADDE 7: MÜCBİR SEBEP

7.1. Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, teknik arızalar, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın hastalık veya diğer bir doğal felaket veya Taraflar’ın kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Mücbir Sebep’ten etkilenen Taraf Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez. Mücbir Sebep’ten etkilenen Taraf bu durumu derhal diğer Taraf’a bildirecektir.

MADDE 8: SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜK TARİHİ

8.1. Alıcı, İnternet Sitesi üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu Sözleşme’nin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. Satıcı, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu Sözleşme’nin İnternet Sitesi üzerinden Alıcı tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılım düzenlemelerini yapmakla yükümlüdür.

MADDE 9: TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLAR

9.1. Alıcı, kredi kartı ile yaptığı ödemelerde temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 10: DELİL SÖZLEŞMESİ, UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

10.1. Bu Sözleşme’den ve/veya Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Satıcı ve Satıcı'nın kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur.

10.2. İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. Bu Sözleşme’den ve/veya Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde T.C. Ticaret Bakanlığı ve ilgili mevzuat gereğince ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değeri aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

10.3. Alıcı işbu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan Ön Bilgilendirme Formu’nda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarına, cayma hakkının kullanımına ve sair tüm ön bilgileri doğru ve eksiksiz olarak aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

[●] [Tarih]

 

ALICI

[●]

 

ALICI

[●]

 

SATICI

[●] adına,

[●]

 

 

SATICI

[●] adına,

[●]